Usluge savijanja

Gestus Metal

Profili za graditeljstvo


'U' profil

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

'Z' profil

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

'C' profil

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Omega profil

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Sigma profil

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profili za poljoprivredne stranice


Profil 1

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 2

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 3

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profili za kontejnere


Profil 1

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 2

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 3

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profili za kontejnere


Profil 1

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 2

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 3

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profili za čamce, ograde...


Profil 1

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm

Profil 2

Debljina savijanja: 0.5mm - 12mm

Dužina savijanja: do 6000mm